ทำไมต้องบริจาคโลหิต

>>>ทุกชีวิตเกิดมาด้วยโลหิต มีชีวิตอยู่ได้ด้วยโลหิต ทุกวันนี้ยังไม่มีผู้ใดสามารถคิดค้น ประดิษฐ์สิ่งใดมาใช้แทนโลหิตได้อย่างสมบูรณ์จึงจำเป็นต้องให้มีการบริจาคโหิต เพื่อนำไปช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพียงอย่างเดียว เชื่อว่าทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้คงไม่มีผู้ใดปรารถนาที่จะพลัดพรากจากสิ่งที่ตนรักในเวลาที่ยังไม่สมควรถ้าพ่อ แม่ ลูก หรือญาติมิตรประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยด้วยโรคที่ต้องการใช้โลหิต หากไม่มีผู้บริจาคโลหิตช่วยเหลือ และเขาต้องตายจากไปเพราะขาดโลหิต เราจะรู้สึกอย่างไร เปรียบได้กับเทียนไขที่ยังมีไส้เทียนอยู่ บังเอิญมีลมพัดมาโดยแรง ทำให้เทียนเล่มนั้นดับวูบลง ขณะเดียวกันถ้าใครช่วยจุดไม้ขีดไฟขึ้นมาใหม่ เทียมเล่มนั้นจะสว่างไสวต่อไปอีกจนกว่าจะหมดไขและไส้เทียนก็จะดับไปเอง ถ้าเปรียบคนจุดไม้ขีดไปคือผู้มีจิตรศรัทธาบริจาคโลหิตในการช่ายเหลือเพื่อนมนุษย์ ซึ่งยังไม่ถึงคราวจะต้องตายให้เขาได้หายจากการเจ็บป่วย ได้มีชีวิตกลับไปเป็นความอบอุ่น เป็นความหวังของครอบครัวต่อไปได้ถือว่าเป็นทานบารมีสูงสุด