Cinque Terre

จิตอาสาประชารัฐ

เพื่อสังคมสุขภาวะจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการจิตอาสาประชารัฐ : อ่านข่าวทั้งหมด >>

ติดต่อเรา


กองทุนจิตอาสาประชารัฐ จังหวัดพิษณุโลก

เลขที่ 118 อาคารไปรษณีย์ ชั้น 4

ถนนพุทธบูชา อ.เมือง

จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ : 095-3069363

Social Contact


การมีส่วนร่วมกับกองทุน