เชื้อราบิวเวอเรีย (Beauveria bassiana) ใช้กำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่นต่างๆ เพลี้ยไฟ และไรแดง เป็นต้น
1. หุงข้าว ให้ได้ข้าวสุกที่แข็งเล็กน้อย (ใช้น้ำน้อย ห้ามใช้ข้าวหอมมะลิ)
2. ตักข้าวสุกใส่ถุงทันที ในขณะที่ข้าวยังร้อนอยู่ (ตักข้าว ประมาณ 1 ทัพพี/ถุง)
3. ใช้คอขวดน้ำพลาสติกสวมที่ปากถุงแล้วอุดด้วยสำลี
4. เสร็จแล้ววางถุงไว้ที่ปากหม้อข้าว ปิดฝา รอจนกว่าหม้อข้าวจะเย็น
5. เมื่อรอจนข้าวในถุงเย็นแล้ว ให้เขี่ยเชื้อราบิวเวอเรียลงในถุง แล้วปิดถุงเหมือนเดิม
6. ใช้เวลาประมาณ 10 วัน เชื้อจะเดินเต็มถุง
7. การนำไปใช้กำจัดศัตรูพืช อัตราส่วน เชื้อรา 1 ถุง/น้ำ 5 ลิตร ใช้ในการฉีดพ่น
โดย ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


จำนวนผู้เข้าชม 1718 คน
©2020 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th