การขยายเชื้อราในข้าวสุก

วัสดุและอุปกรณ์การขยายเชื้อสด
หัวเชื้อราไตรโคเดอร์มา
ปลายข้าวหรือข้าวสาร และน้ำ
หม้อหุงข้าว
ถุงพลาสติกทนร้อนขนาด 8×12 นิ้ว
ยางวง
เข็มหมุด

ขั้นตอนการทำ

1.ตักข้าวขณะร้อนใส่ถุง
2.พับปากถุง ปล่อยให้ข้าวอุ่น
3.เหยาะหัวเชื้อ 1ขวด (50 กรัม) ใส่ได้ 80 ถุง (ข้าวสุก20กก.)
4.รัดปากถุงเขย่าเบาๆเพื่อให้หัวเชื้อกระจายทั่วทั้งถุง
5.รวบถุงให้พองบริเวณปากถุงใช้เข็มแทง15-20 ครั้ง/ถุง
6.หลังบ่มเชื้อ 2 วัน
7.บีบขยำข้าวในถุงอีกครั้ง
หลังบ่มเชื้อ 7 วัน
โดย ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


จำนวนผู้เข้าชม 2011 คน
©2020 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th