1. กะละมัง
2. ถาดทืบ
3. กระจาด
4. กากมันสำปะหลังแห้ง
5. หัวอาหารโปรตีน (อาหารหมู)
6. เปลือกมะพร้าวสับเต๋า
7. พ่อพันธุ์แม่พันธ์ด้วง
8. ถุงมือ


จำนวนผู้เข้าชม 9142 คน
©2022 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD) All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th