1. ริบบิ้น
2. ไม้บรรทัด
3. กรรไกร
4. เทปกาว
5. หลอด
6. ซี่ไม้ไผ่
7. ใบไม้กระดาษ
8. ปืนกาว
9. กาวแท่ง
10. กรรไกรปลายโค้งจำนวนผู้เข้าชม 9134 คน
©2022 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD) All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th