ข้อมูลทั่วไป

   รูปแบบสวนเกษตรผสมผสานของ นางสำรวย เพ็งสอน อายุ 47 ปี บ้านเลขที่ 121 ม.10 ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี มีพื้นที่จำนวน 15 ไร่ ลักษณะของพื้นที่ ทางเข้าติดถนนใหญ่ และเข้ามาในซอย ประมาณ 500 เมตร จะเจอถนนลูกรังทางขวามือ แล้วเลี้ยวมาจะเจอไร่ธาราวิลล์อยู่ทาฃด้านขวามือ โดยทางไร่ธาราวิลล์ ปลูกผลไม้ โกโก้ ยอ อะโวคาโด้ มะม่วงหิมพานต์ พืชผักสวนครัว เป็นต้น

ระบบนิเวศ

   บริเวณไร่ภูธาราวิลล์มีสภาพแวดล้อมที่มีลมพัดผ่าน อากาศถ่ายเท มีเนินเขาล้อมรอบ อากาศจะเย็นสบายมากในช่วงฤดูฝน มีโคกหนองนาภายในไร่ ในสวนประกอบไปด้วยพืชผลทางการเกษตรมากมาย เช่น โกโก้ ยอ อะโวคาโด้ มะม่วงหิมพานต์ พืชผักสวนครัว

โกโก้สดๆ จากต้น

ลูกยอที่สามารถเก็บขายได้ทั้งปี

เปรี้ยวถึงใจที่ไร่ภูธาราวิลล์

ลูกดก ผลสวยด้วยด้วยเกษตรอินทรีย์

ไข่จากแม่ไก่ในฟาร์ม

มีไก่ มีเป็ด แต่เห็ดยังไม่มีนะค่า

น้องหมูตัวอ้วนๆ

ผลผลิตที่เหลือจากในไร่น้อง ๆก็กินได้อีกด้วย
จำนวนผู้เข้าชม 9026 คน
©2022 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD) All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th