เวลา กิจกรรม
08.00 น. ต้อนรับนักท่องเที่ยว แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว โปรแกรมทัวร์และข้อมูลการท่องเที่ยว ที่จุดรวมพล สหกรณ์การเกษตรห้วยคต
09.00 น. นั่งสามล้อเครื่อง หรือรถแต๊ก ชมสวนจงมีสาธิตการเลี้ยงผึ้งป่า และชมการตีผึ้งป่า สาธิตและให้นักท่องเที่ยวกรีดยางพาราภายในไร่
10.00 น. เดินทางขึ้นเขาเข้าชมสวนสุขใจสาธิตการปลูกทุเรียนหมอนทองชมพรรณไม้นานาพันธุ์ระหว่างทาง และชมอ่างเก็บน้ำห้วยคต มาช่วงเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม สามารถทดทองเก็บทุเรียน และซื้อทุเรียนปลอดสารพิษกลับบ้านได้อีกด้วย
11.00 น. เดินทางไปไร่ภูธาราวิลล์ ชมแปลงโกโก้ สวนพืชผักสวนครัว และการเลี้ยงสัตว์ สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กล่าวความรู้สึก นักท่องเที่ยวเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


จำนวนผู้เข้าชม 9067 คน
©2022 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD) All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th