วันเดียวก็ม่วนได้


เวลา

08.00 น.

เดินทางไปบ้านมณีพฤกษ์ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

 

10.30 น.

ถึงศูนย์บริการท่องเที่ยวชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ นักสื่อความหมายแนะนําความเป็นมาของหมู่บ้านและเส้นทางท่องเที่ยว เปลี่ยนขึ้นรถนําเที่ยว 4x4 ท้าพญาถ้ำผาผึ้ง ชื่นชมความงดงามจากธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าต้นเต่าร้างยักษ์ล้านปี ถ้ำที่มีระยะความลึก 4,750 เมตร อันดับ 10 ของไทย ชมวิถีวัฒนธรรมมัง ผ้าปักมง ตีมีด หมอแคน ฯลฯ

 

12.15 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 น.

 

เดินทางไปดอยผาผึ้ง โดยรถ 4x4 ยืนๆย่อๆมหาสนุก และเดินเท้าอีก 200 เมตร ณ ความสูง 1,620 เมตร เบื้องหน้ามองหงสา ภูพยัคฆ์ แลฝั่งขวาหาบ่อเกลือ ท้าประตูสวรรค์ภูแว เมียงมองซ้ายเฉลิมพระเกียรติ

กลับหลังหา ฉงไผ่ และภูหัวล้าน

 

15.00 น.

เดินทางลงมาที่ศูนย์บริการท่องเที่ยวชุมชน พักรับประทานอาหารว่างเปลี่ยนขึ้นรถตู้โดยสารกลับสู่เมืองน่าน

 

17.30 น.

รับประทานอาหารเย็น

19.00 น.

ถึงที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

 


ค่านําเที่ยว

๑. จากศูนย์ท่องเที่ยวไปดอยผาผึ้งรอบละ 700 บาท (รถยนต์ไม่เกิน 7 คน )  มอเตอร์ไซด์ คนละ ๒๐๐ บาท กรณีเที่ยวปกติ (ฤดูฝนตกหนัก เดินเท้าค่าคนนําเที่ยว 300 บาท)

๒. จากศูนย์ท่องเที่ยวไปถ้ำผาผึ้งไปกลับรอบละ 300 บาท (รถยนต์ไม่เกิน 7 คน,มอเตอร์ไซด์รอบละ 300 บาท)

๓. กรณีจากศูนย์ท่องเที่ยวไปดอยผาผึ้งกลับมาถ้ำผาผึ้งคิดรอบละ 900 บาท(รถยนต์) มอเตอร์ไซด์ คนละ ๓๐๐ บาท กรณีท่องเที่ยวปกติ (ไม่ใช่ฤดูฝนตกหนัก)

๔. จากศูนย์ท่องเที่ยวไปต้นชมพูภูคา 500 บาท มอเตอร์ไซด์ คนละ ๒๐๐ บาท

๕. จากศูนย์ท่องเที่ยวไปน้ำตกน้ำเปิน รอบละ 600 บาท (รถยนต์)   มอเตอร์ไซด์ คนละ ๓๐๐ บาท

. จากศูนย์ท่องเที่ยวไปป่าดงเซ้งรอบละ 1700 บาท ใช้เวลาเที่ยวทั้งวัน  (รถมอเตอร์ไซด์ คิดคนละ ๒๕๐ บาทพร้อมลูกหาบ)

๗. กรณีเที่ยวสวนพืชผลไม้เมืองหนาวเก็บค่าเข้าชม คนละ 50 บาท

๘. กรณีท่องเที่ยวในชุมชนศึกษาวิถีชุมชน กลุ่มละไม่เกิน 5 คน 700 บาท  มีนักสื่อความหมายนําเที่ยวและแปลภาษา ผ้าปักมัง ตีมีด หมอแคน ผ้าทอใยกัญชง (จุดกาแฟคั่วมือแบบดั้งเดิมเข้าชมรอบละ 1000 บาทได้รับกาแฟคั่วมือด้วย 1กิโล)

๙. การแสดงเช่น ฟ้อนรํา เป่าแคน อื่นๆ ประมาณ 300-500 บาท/ต่อการแสดง 1 ชุด