สองวันก็ม่วนหลาย


เวลา

วันแรก

08.00 น.

เดินทางไปบ้านมณีพฤกษ์ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

 

10.30 น.

ถึงศูนย์บริการท่องเที่ยวชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ นักสื่อความหมายแนะนําความเป็นมาของหมู่บ้านและเส้นทางท่องเที่ยว ชมวิถีวัฒนธรรมมง ผ้าปักมง ตีมีด หมอแคน ฯลฯ

 

12.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 น.

ตามล่าหา เกอิชา ทริปก้า จาวา คาติมอร์ ฯลฯ สวนกาแฟอราบิก้า

 

14.30 น.

ชิม ช้อป สตรอเบอร์รี่ เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ

 

15.10 น.

รับประทานอาหารว่าง ฝ่าดงสวนลูกท้อ มุดน้ำตกน้ำดัน

 

16.00 น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

17.30 น.

รับประทานอาหารเย็นและบาร์บีคิวปิ้งย่างแบบดอยคอย ชมช้างเผือก

ลุ้นพญานาคโชว์ตัว

 

21.00 น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

วันที่สอง

05.00 น.

ตื่นนอนทําธุระส่วนตัวเตรียมพร้อมไปดอยผาผึ้ง

 

05.30 น.

ล้อหมุนโดยรถ 4x4 ยืนๆ ย่อๆ มหาสนุก และเดินเท้าหาพระอาทิตย์

อีก 200 เมตร ณ ความสูง 1,620 เมตร เบื้องหน้ามองหงสา ภูพยัคฆ์

แลฝั่งขวาหาบ่อเกลือ ท้าประตูสวรรค์ภูแว เมียงมองซ้ายเฉลิมพระเกียรติ

กลับหลังหา ฉงไผ่และภูหัวล้าน

 

07.30 น.

ข้าวต้มหมู จิบกาแฟดริปเลิศฟ้าหวานจักรวาล

 

08.30 น.

ท้าพญาถ้ำผาผึ้ง เจิดจรัสแสงแหงหุบเขา ชื่นชมความงดงามจากธรรมชาติ

ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าต้นเต่าร้างยักษ์ล้านปี

ถ้ำที่มีระยะความลึก 4,750 เมตร อันดับ 10 ของไทย

 

09.30 น.

มุ่งหน้าสู่ อ.ปัว

 

11.00 น.

ลําดวนผ้าทอ ตํานานผ้าล้านนาน่าน

 

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 น.

เดินทางไปวัดหนองบัว อ.ท่าวังผา เยี่ยมชมวิถีไทยลื้อ

 

14.30 น.

เดินทางไปหอศิลป์ริมน่าน

 

16.00 น.

เดินทางสู่จังหวัดน่าน

 

17.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

 

18.30 น.

ถึงที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

หมายเหตุ

สตอเบอร์รี่ มีถึงกลางเดือนเมษายน

 


ค่านําเที่ยว

๑. จากศูนย์ท่องเที่ยวไปดอยผาผึ้งรอบละ 700 บาท (รถยนต์ไม่เกิน 10 คน )  มอเตอร์ไซด์ คนละ 200 บาท กรณีเที่ยวปกติ (ฤดูฝนตกหนัก เดินเท้าค่าคนนําเที่ยว 300 บาท)

๒. จากศูนย์ท่องเที่ยวไปถ้ำผาผึ้งคิดคนละ ไป-กลับ คนละ 900บาท (รถยนต์,มอเตอร์ไซด์)

๓. กรณีจากศูนย์ท่องเที่ยวไปดอยผาผึ้งกลับมาถ้ำผาผึ้งคิดรอบละ 9000 บาท(รถยนต์) มอเตอร์ไซด์ คนละ 300 บาท กรณีท่องเที่ยวปกติ (ไม่ใช่ฤดูฝนตกหนัก)

๔. จากศูนย์ท่องเที่ยวไปต้นชมพูภูคา 500 บาท มอเตอร์ไซด์ คนละ 200 บาท

๕. จากศูนย์ท่องเที่ยวไปน้ำตกน้ำเปิน รอบละ 900 บาท (รถยนต์)   มอเตอร์ไซด์ คนละ 300 บาท

. จากศูนย์ท่องเที่ยวไปป่าดงเซ้งรอบละ 1700 บาท ใช้เวลาเที่ยวทั้งวัน  (รถมอเตอร์ไซด์ คิดคนละ 250 บาทพร้อมลูกหาบ)

๗. กรณีเที่ยวสวนพืชผลไม้เมืองหนาวเก็บค่าเข้าชม คนละ 50 บาท

๘. กรณีท่องเที่ยวในชุมชนศึกษาวิถีชุมชน กลุ่มละไม่เกิน 5 คน 700บาท  มีนักสื่อความหมายนําเที่ยวและแปลภาษา ผ้าปักมัง ตีมีด หมอแคน ผ้าทอใยกัญชง กาแฟคั่วมือแบบดั้งเดิม

๙. การแสดงเช่น ฟ้อนรํา เป่าแคน อื่นๆ ประมาณ 300-500 บาท/ต่อการแสดง 1 ชุด