ของฝาก/ของที่ระลึก

ข้อมูลของฝาก


         บ้านมณีพฤกษ์มีของฝากและของที่ระลึกไว้จำหน่ายหลากหลายแบบให้เลือกกัน


- ผลิตภัณฑ์จากกาแฟ อย่างเช่น เมล็ดกาแฟที่คั่วแล้ว กาแฟดริปซองสำเร็จ สบู่กาแฟ


- ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อย่างเช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซเบอร์รี่ ผงขิง น้ำผึ้ง(แล้วแต่ฤดูกาล)


- ผลิตภัณฑ์งานฝีมือ อย่างเช่น ผ้าใยกัญชง ผ้าปัก พวงกุญแจ การตีมีด จอบ เสียม ฯลฯ