รายการสินค้า
รายละเอียด
ชื่อ : ผงกล้วยดิบแบบกล่อง
ราคา
: 250.00 บาท

ชื่อ : ผงกล้วยดิบแบบแคปซูล
ราคา
: 150.00 บาท

ชื่อ : ผงกลัวยดิบ
ราคา
: 150.00 บาท

ชื่อ : กล้วยกวนกะทิสดชะลอม
ราคา
: 30.00 บาท

ชื่อ : กล้วยกวนเคลือบช็อคโกแลต
ราคา
: 50.00 บาท

ชื่อ : กล้วยกวนกระทิสด
ราคา
: 35.00 บาท

ชื่อ : กล้วยกวนเคลือบช็อกโกแลต
ราคา
: 7.00 บาทจำนวนผู้เข้าชม 217 คน
©2019 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th