รายการสินค้า
รายละเอียด
ชื่อ : ข้าวขาว 43
ราคา
: 30.00 บาท

ชื่อ : ข้าวหอมประทุม
ราคา
: 30.00 บาท

ชื่อ : ข้าวหอมมะลิแดง
ราคา
: 30.00 บาท

ชื่อ : ผงจมูกข้าวชงดื่ม
ราคา
: 30.00 บาทจำนวนผู้เข้าชม 6981 คน
©2019 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th