โกโก้ ภูนารา

   “ภูนารา” แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย จากสหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ดินแดนที่ภูเขาสลับซับซ้อนก่อให้เกิดสภาพที่ลุ่มต่ำรับลำห้วย จุดเริ่มต้นของลำห้วยสายสำคัญสายนี้ จากน้ำตกไซเบอร์ น้ำตกสายหนึ่งที่อยู่ในมรดกโลกห้วยขาแข้งไหลผ่านอำเภอห้วยคต อำเภอเล็กๆ ในจังหวัดอุทัยธานี ที่เกษตรกรมุ่งเน้นทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การปฏิบัติการผลิตพืชผลได้มาตรฐานความปลอดภัย ปลอดศัตรูพืชและมีคุณภาพดี “Good Agric lture Practices” สินค้าปลอดภัยจากใจผู้ผลิต สู่สุขภาพที่ดีต่อผู้บริโภค ลูกค้าสามารถดูรูปแล้วแจ้งสัดส่วน หรือเอาแบบมาให้เพื่อสั่งตัดเย็บตามรูปแบบที่ต้องการก็สามารถทำได้ หรือหากลูกค้าต้องการผ้าชนิดไหนสามารถแจ้งหรือนำมาให้ทางกลุ่มตัดเย็บได้เลย

จำนวนผู้เข้าชม 317 คน
©2022 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD) All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th