ภูนาราสับปะรดอบแห้ง

   โครงการเกษตรแปลงใหญ่ที่สหกรณ์การเกษตรหัวยคต สามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และตลาด มีอนาคตสดใสยั่งยืน ส่งผลผลิตคุณภาพส่งโรงงานและแปรรูปขายแบบออนไลน์
   ขณะนี้ต้นทุนการปลูกสับปะรดของเกษตรกรสมาชิกได้ลดลง เหลือเฉลี่ยที่ 6,400 บาทต่อไร่ ในขณะที่ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 500 กก.ต่อไร่ ในส่วนของการตลาด จึงมีการเพิ่มค่าผลผลิตด้วยการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปต่าง ๆ เช่น สับปะรดแห้ง สับปะรดกวน โดยส่งจำหน่ายให้กับซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ งานแสดงสินค้ากลุ่ม OTOP รวมทั้งทางออนไลน์ และในอนาคตมีแผนที่จะขยายตลาดเพิ่มขึ้น”


    - มีคุณค่าทางโภชนาการ มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
    - สีสวยน่าทานแบบนี้ต้องภูนาราสับปะรดอบแห้งเท่านั้น
    - เนื้อสวยเหมือนทานสับปะรดทั้งลูกจำนวนผู้เข้าชม 9577 คน
©2022 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD) All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th