เหรียญโปรยทาน

   ความหมายของการโปรยทาน
    - การโปรยทาน หมายถึง การสละเงินทองทรัพย์สมบัติเป็นทานแก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน
    - เหรียญโปรยทานทำขึ้นเพื่อใช้ในพิธีต่างๆ หรือเป็นที่ระลึกสำหรับแจกคนในงาน เช่น งานบวช งานแต่ง และงานศพ เป็นต้น
    - การประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน ได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
      1.เหรียญโปรยทานสำหรับงานอุปสมบท
      2.เหรียญโปรยทานสำหรับงานมงคลสมรส
      3.เหรียญโปรยทานสำหรับงานศพ


ไม้เสียบธนาบัตรงานบุญ

    - ไม้เสียบธนาบัตรงานบุญ เป็นงานต่อยอดมาจากการพับเหรียญโปรยทาน โดยเริ่มจากการนำดอกไม้ที่พับเหรียญโปรยทานนำมาทำเป็นยอดไม้เสียบธนบัตรที่ใช้ในงานบุญต่าง ๆ
    - เหรียญโปรยทานทำขึ้นเพื่อใช้ในพิธีต่างๆ หรือเป็นที่ระลึกสำหรับแจกคนในงาน เช่น งานบวช งานแต่ง และงานศพ เป็นต้น
จำนวนผู้เข้าชม 12483 คน
©2022 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD) All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th