รายการสินค้า
รายละเอียด
ชื่อ : ชาข้าวรสดั้งเดิม
ราคา
: 35.00 บาท

ชื่อ : ชาข้าวรสใบเตย
ราคา
: 35.00 บาท

ชื่อ : ชาข้าวรสใบเมี่ยง
ราคา
: 35.00 บาท

ชื่อ : ชาวข้าวรสชาเขียว
ราคา
: 35.00 บาท

ชื่อ : ไข่เค็ม
ราคา
: 6.00 บาท

ชื่อ : ไข่แดงเค็ม (แพ็ค)
ราคา
: 100.00 บาทจำนวนผู้เข้าชม 1753 คน
©2019 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th