เทคนิคการถ่ายภาพ
โดย ผศ.ดร.กันยาพร กุณฑลเสพย์

การจัดองค์ประกอบในงานถ่าย
โดย ผศ.ดร.กันยาพร กุณฑลเสพย์

เทคนิคการยิง ADS โฆษณาสินค้าออนไลน์ ด้วย Facebook (part1)
โดย ผศ.อธิกัญญ์ แพรต่วน

เทคนิคการยิง ADS โฆษณาสินค้าออนไลน์ ด้วย Facebook (part2)
โดย ผศ.อธิกัญญ์ แพรต่วน

เทคนิคการยิง ADS โฆษณาสินค้าออนไลน์ ด้วย Facebook (part3)
โดย ผศ.อธิกัญญ์ แพรต่วน

...
8 ไอเดีย

รีเอทคอนเท้นต์ใน Facebook ให้น่าสนใจ
ที่มา marketingoops

อ่านเพิ่มเติม
...
เขียนคอนเทนต์บน Facebook อย่างไร?

ให้ยอด “Engagement” เพิ่มขึ้น
ที่มา rainmaker

อ่านเพิ่มเติม
...
6 แนวทาง สร้างคอนเทนต์

ใน Facebook ให้ยอดแชร์ถล่มทลายที่มา am2bmarketing

อ่านเพิ่มเติม
...
6 หาไอเดียคอนเทนต์

ด้วย Facebook Page Transparencyที่มา am2bmarketing

อ่านเพิ่มเติม
...
อบรมเชิงปฏิบัติการ

เทคนิคสร้าง Content และ Fanpage

อ่านเพิ่มเติม
เส้นทางเว็บไซต์
* การปรับภูมิทัศน์ ปลูกพันธุ์ไม้ และติดป้าย ในการทำศูนย์เรียนรู้
* การอบรม “การผลิตอาหารข้น แร่ธาตุก้อนเพื่อลดต้นทุน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการเลี้ยงแพะ-แกะ”
* การแปรรูปสัตว์น้ำจืด
* เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่า (น้ำตีผลา)
* เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่า (เค้กไข่ใต้หวัน)
* อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเส้นใยจากของเหลือการเกษตร
* การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อวิดีโอคลิปด้วยมือถือเพื่อเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ในการเผยแพร่ศาสตร์พระราชาฯ
* การผลิตเห็ดฟางและเห็ดโคนน้อยด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
* การเพิ่มศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลากัด
* การผลิตผักปลอดภัยโดยวิธีผสมผสาน
* การผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง
* เทคนิคการสร้าง Content และ Fanpage

จำนวนผู้เข้าชม 187 คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

©2021 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th