...
ว่างจากนา เลี้ยงปลากัด! ขายผ่านโซเชียล

คนแห่ประมูล รับทรัพย์อื้อ ไม่พอ! รับต่อตู้ปลาอีก
ที่มา มติชนออนไลน์

อ่านเพิ่มเติม
...
เกษตรฯ หนุนผู้เลี้ยงปลากัด

พร้อมดันเป็นปลาเศรษฐกิจส่งออก
ที่มา kaset1009

อ่านเพิ่มเติม
...
วิจัยอนุรักษ์

เอกลักษณ์พันธุกรรมปลากัดไทยที่มา ไทยโพสต์

อ่านเพิ่มเติม
...
ปลากัด…อัญมณีใต้น้ำ

สร้างแบรนด์ตีตลาดโลก
ที่มา Jaturong Kobkaew

อ่านเพิ่มเติม
...
การอบรม

การผลิตอาหารปลากัดเพื่อลดต้นทุนการผลิต การใช้ยาและสารเคมีป้องกันรักษาโรคปลากัด

อ่านเพิ่มเติม
เส้นทางเว็บไซต์
* การปรับภูมิทัศน์ ปลูกพันธุ์ไม้ และติดป้าย ในการทำศูนย์เรียนรู้
* การอบรม “การผลิตอาหารข้น แร่ธาตุก้อนเพื่อลดต้นทุน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการเลี้ยงแพะ-แกะ”
* การแปรรูปสัตว์น้ำจืด
* เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่า (น้ำตีผลา)
* เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่า (เค้กไข่ใต้หวัน)
* อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเส้นใยจากของเหลือการเกษตร
* การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อวิดีโอคลิปด้วยมือถือเพื่อเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ในการเผยแพร่ศาสตร์พระราชาฯ
* การผลิตเห็ดฟางและเห็ดโคนน้อยด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
* การเพิ่มศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลากัด
* การผลิตผักปลอดภัยโดยวิธีผสมผสาน
* การผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง
* เทคนิคการสร้าง Content และ Fanpage

จำนวนผู้เข้าชม 328 คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

©2021 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th