...
ต้มกินแล้วดี ‘น้ำตรีผลา’

กระตุ้นภูมิคุ้มกัน
ที่มา สิทธิโชค ศรีโช

อ่านเพิ่มเติม
...
แจกสูตร “น้ำตรีผลา”

ยาอายุวัฒนะ สรรพคุณช่วยระบบทางเดินหายใจ-ขับเสมหะ
ที่มา เส้นทางเศรษฐีออนไลน์

อ่านเพิ่มเติม
...
12 ตรีผลา

งานวิจัยและสรรพคุณ 20ข้อที่มา true id

อ่านเพิ่มเติม
...
12 ตรีผลา

แนะดื่มน้ำ “ตรีผลา” ที่มา ขับพิษหน้าร้อน

อ่านเพิ่มเติม
...
อบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักการแปรรูปอาหารโดยการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน

อ่านเพิ่มเติม
เส้นทางเว็บไซต์
* การปรับภูมิทัศน์ ปลูกพันธุ์ไม้ และติดป้าย ในการทำศูนย์เรียนรู้
* การอบรม “การผลิตอาหารข้น แร่ธาตุก้อนเพื่อลดต้นทุน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการเลี้ยงแพะ-แกะ”
* การแปรรูปสัตว์น้ำจืด
* เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่า (น้ำตีผลา)
* เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่า (เค้กไข่ใต้หวัน)
* อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเส้นใยจากของเหลือการเกษตร
* การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อวิดีโอคลิปด้วยมือถือเพื่อเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ในการเผยแพร่ศาสตร์พระราชาฯ
* การผลิตเห็ดฟางและเห็ดโคนน้อยด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
* การเพิ่มศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลากัด
* การผลิตผักปลอดภัยโดยวิธีผสมผสาน
* การผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง
* เทคนิคการสร้าง Content และ Fanpage

จำนวนผู้เข้าชม 487 คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

©2021 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th