วิธีการเจาะเลือดแพะ แกะ
โดย ผศ.ดร.ชนณภัส หัตถกรรม

การตัดขนแพะ - แกะ
โดย ผศ.ดร.ชนณภัส หัตถกรรม

การตัดกีบแพะ แกะ
โดย ผศ.ดร.ชนณภัส หัตถกรรม

วิธีการทำอาหารเสริมอัดก้อน (UMMB)
โดย ผศ.ดร.ชนณภัส หัตถกรรม

รายการ อ.สวรรค์บันดาล อาหารข้นอัดก้อน
โดย ผศ.ดร.ชนณภัส หัตถกรรม ที่มา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

มารู้จัก46ยารักษาแพะกัน
โดย หนุ่มโคราช

...
แพะ-แกะ ปศุสัตว์ทำเงิน

แกะเนื้อ ธุรกิจที่หลายคนมองข้าม
ที่มา เทคโนโลยีปศุสัตว์

อ่านเพิ่มเติม
...
การเลี้ยงแพะ

การเลี้ยงแพะ สำหรับมือใหม่ ไม่ยากอย่างที่คิด
ที่มา สภาเกษตรกรแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม
...

“การจัดการฟาร์ม การผลิตอาหารข้น แร่ธาตุก้อนเพื่อลดต้นทุน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการเลี้ยงแพะ-แกะ”

เส้นทางเว็บไซต์
* การปรับภูมิทัศน์ ปลูกพันธุ์ไม้ และติดป้าย ในการทำศูนย์เรียนรู้
* การอบรม “การผลิตอาหารข้น แร่ธาตุก้อนเพื่อลดต้นทุน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการเลี้ยงแพะ-แกะ”
* การแปรรูปสัตว์น้ำจืด
* เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่า (น้ำตีผลา)
* เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่า (เค้กไข่ใต้หวัน)
* อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเส้นใยจากของเหลือการเกษตร
* การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อวิดีโอคลิปด้วยมือถือเพื่อเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ในการเผยแพร่ศาสตร์พระราชาฯ
* การผลิตเห็ดฟางและเห็ดโคนน้อยด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
* การเพิ่มศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลากัด
* การผลิตผักปลอดภัยโดยวิธีผสมผสาน
* การผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง
* เทคนิคการสร้าง Content และ Fanpage

จำนวนผู้เข้าชม 315 คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

©2021 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th