ช่วยในการระบายมูลสัตว์จากโรงเรือนลงสู่บ่อปลาโดยตรง สัตว์ที่อาศัยอยู่ในโรงเรือนบนบ่อปลาจะได้ประโยชน์จากบ่อปลาในการช่วยลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนให้ต่ำลง สัตว์จึงไม่เครียด ทำให้กินอาหารได้มากขึ้น โตเร็วและต้านทานโรคได้ดี ทั้งยังดูแลรักษาความสะอาดได้ง่าย ประหยัดแรงงาน

โดยทั่วไปควรเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีความลึกประมาณ 1.50-2.00 เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้โดยเฉลี่ย 1-1.50 เมตร

การสร้างเล้าไก่ควรหันให้ด้านยาวของเล้าหันในทิศทางตะวันออก – ตะวันตก เพื่อไม่ให้แสงแดดส่องเข้าในเล้าโดยตรงนานเกินไปในช่วงสาย ๆ และบ่าย ๆ แต่ถ้าไม่สามารถหันได้ตามทิศทางดังกล่าวและด้านยาวจำเป็นต้องหันไปทิศเหนือ – ใต้ ก็จะต้องทำชายคาให้ต่ำลงมาบังแสงได้เพียงพอ เล้าไก่ควรเป็นแบบเปิดและอยู่กลางแจ้ง เพื่อจะได้รับแสงสว่างและการถ่ายเท

4 – 5 เดือน

พันธุ์กากีแคมเบล อินเดียรันเนล

240 ตัวต่อเนื้อที่บ่อขนาด 1 ไร่

1.ปลายข้าว 50% หรือ 1 กระสอบ (น้ำหนัก 100 กก.)
2.รำละเอียด 30 % หรือ 1 กระสอบ (น้ำหนัก 60 กก.)
3.และหัวอาหาร 20% หรือ 1 ถุงครึ่ง (น้ำหนัก 45 กก.

ปลานิล ปลานวลจันทน์เทศ และปลาช่อน

จำนวนผู้เข้าชม 7411 คน
©2020 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th