การพัฒนานักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการในศูนย์การเรียนรู้ฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (นายสุพจน์ โคมณี) อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
วันที่ 3 มกราคม 2563

St. Tropez

บรรยากาศการอบรม

St. Tropez

บรรยากาศการอบรม

St. Tropez

บรรยากาศการอบรม

St. Tropez

บรรยากาศการอบรม

St. Tropez

บรรยากาศการอบรม

St. Tropez

บรรยากาศการอบรม

St. Tropez

บรรยากาศการอบรม

St. Tropez

บรรยากาศการอบรม

St. Tropez

บรรยากาศการอบรม

St. Tropez

บรรยากาศการอบรม

St. Tropez

บรรยากาศการอบรม

St. Tropez

บรรยากาศการอบรม

St. Tropez

บรรยากาศการอบรม

St. Tropez

บรรยากาศการอบรม

St. Tropez

บรรยากาศการอบรม
จำนวนผู้เข้าชม 171 คน
©2020 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th