ปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกองวิศวกรรมแม่โจ้ 1
โดย อาจารย์นพดล ชุ่มอินทร์ และคุณจักรกฤษณ์ โคมณี

วัสดุอุปกรณ์ในการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกองวิศวกรรมแม่โจ้1
โดย อาจารย์นพดล ชุ่มอินทร์ และคุณจักรกฤษณ์ โคมณี

กระบวนการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกองวิศวกรรมแม่โจ้ 1
โดย อาจารย์นพดล ชุ่มอินทร์ และคุณจักรกฤษณ์ โคมณี

ปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกอง ที่ผ่านกระบวนการย่อยแล้ว
โดย อาจารย์นพดล ชุ่มอินทร์ และคุณจักรกฤษณ์ โคมณี

จำนวนผู้เข้าชม 170 คน
©2020 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th