อควาโปนิกส์ เลี้ยงปลา-ปลูกผัก ไร้สารพิษ
โดย Kasipantarut Company Limited

อควาโปนิกส์ ร่วมกับการเลี้ยงปลา
โดย Sumeth Wongkiew

การเลี้ยงปลาแบบอะควาโพนิค aquaponic
โดย Farm Station

aquaponics การปลูกผักร่วมกับเลี้ยงปลา
โดย STEP SCIENCE By KruNENG

จำนวนผู้เข้าชม 512 คน
©2020 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th