การอบรมการปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา Aquaponics ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี)
วันที่ 18 - 19 มกราคม 2563

St. Tropez

บรรยากาศการอบรม

St. Tropez

บรรยากาศการอบรม

St. Tropez

บรรยากาศการอบรม

St. Tropez

บรรยากาศการอบรม

St. Tropez

บรรยากาศการอบรม

St. Tropez

บรรยากาศการอบรม

St. Tropez

บรรยากาศการอบรม

St. Tropez

บรรยากาศการอบรม

St. Tropez

บรรยากาศการอบรม

St. Tropez

บรรยากาศการอบรม

St. Tropez

บรรยากาศการอบรม

St. Tropez

บรรยากาศการอบรม
จำนวนผู้เข้าชม 172 คน
©2020 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th