วิธีการทำขนมจีบ
โดย ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน ผศ.จามรี เครือหงษ์ และ อ.สุรภี ประชุมพล

วิธีทำปลาเส้นแดดเดียว
โดย ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน ผศ.จามรี เครือหงษ์ และ อ.สุรภี ประชุมพล

วิธีทำปลาส้ม
โดย ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน ผศ.จามรี เครือหงษ์ และ อ.สุรภี ประชุมพล

วิธีทำปลายอ
โดย ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน ผศ.จามรี เครือหงษ์ และ อ.สุรภี ประชุมพล

วิธีทำซาลาเปาไส้ปลา
โดย ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน ผศ.จามรี เครือหงษ์ และ อ.สุรภี ประชุมพล

...
โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ

การแปรรูปสัตว์น้ำจืด

อ่านเพิ่มเติม

เส้นทางเว็บไซต์
* การปรับภูมิทัศน์ ปลูกพันธุ์ไม้ และติดป้าย ในการทำศูนย์เรียนรู้
* การอบรม “การผลิตอาหารข้น แร่ธาตุก้อนเพื่อลดต้นทุน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการเลี้ยงแพะ-แกะ”
* การแปรรูปสัตว์น้ำจืด
* เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่า (น้ำตีผลา)
* เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่า (เค้กไข่ใต้หวัน)
* อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเส้นใยจากของเหลือการเกษตร
* การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อวิดีโอคลิปด้วยมือถือเพื่อเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ในการเผยแพร่ศาสตร์พระราชาฯ
* การผลิตเห็ดฟางและเห็ดโคนน้อยด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
* การเพิ่มศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลากัด
* การผลิตผักปลอดภัยโดยวิธีผสมผสาน
* การผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง
* เทคนิคการสร้าง Content และ Fanpage

จำนวนผู้เข้าชม 4356 คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

©2021 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th