วัสดุการทำแคร่ปลูกผัก

เริ่มจากการหาวัสดุที่มีในท้องถิ่น เช่น ไม้เหลือใช้ ไม้ไผ่ หรือเหล็ก เป็นต้น โดยวัสดุควรแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักของวัสดุปลูกเมื่อเปียกน้ำ รวมถึงการทำคานรับน้ำหนักวัสดุปลูกของแคร่ด้วย

ไม้ไผ่
เหล็ก

วัสดุที่ใช้สำหรับรองวัสดุปลูก

อาจใช้กระสอบป่าน ผ้าพลาสติก ไม้ไผ่สาน ฯ ที่สามารถระบายน้ำได้ดี และมีความทนทานใช้ได้หลายปี จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย ๆ ครั้ง

กระสอบป่าน
ผ้าพลาสติก
ไม้ไผ่สาน

วัสดุปลูก

การเลือกวัสดุปลูกสำหรับแคร่ มีความสำคัญ เพราะต้องคำนึงถึง น้ำหนัก เพราะต้องอยู่บนแคร่ตลอดเวลา การระบายน้ำ ต้องสามารถระบายน้ำได้ดี เพราะจะทำให้พืชมีระบบรากที่แข็งแรง สามารถหาอาหารเลี้ยงต้นพืชได้ หากต้องใช้ดินควรผสมแกลบเผา ขุยมะพร้าว ปุ๋ยคอก ฯ จะช่วยทำให้ดินปลูกมีน้ำหนักเบา และระบายน้ำได้ดี วัสดุปลูกที่แนะนำ คือ
1) แกลบเผา
2) ขุยมะพร้าว
3) ปุ๋ยคอก

แกลบเผา
ขุยมะพร้าว
ปุ๋ยคอก

โดย อาจารย์นพดล ชุ่มอินทร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าชม 2393 คน
©2020 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th