เมตตาไรเซียม เป็นเชื้อราที่มีคุณสมบัติในการเป็นศัตรูธรรมชาติ ทำลายแมลงได้หลายชนิด เช่น ใช้ควบคุมด้วงหนวดยาวอ้อย แมลงนูนหลวง ด้วงแรด และแมลงปีกแข็งต่างๆ เป็นต้น เมื่อเชื้อราเมตตาไรเซียมสัมผัสหรือติดไปกับตัวแมลง ในสภาพแวดล้อมเหมาะสม เชื้อราเมตตาไรเซียมจะเจริญเข้าไปในตัวแมลงและเพิ่มปริมาณ ทำให้แมลงเคลื่อนไหวช้าลง ไม่กินอาหาร และตายในที่สุด แมลงที่ตายลำตัวจะแข็งและมีเชื้อราสีเขียวขึ้นตามตัว เห็นได้ชัด

การเตรียมหัวเชื้อ

หนอนที่ตายด้วยเชื้อรา
เลี้ยงด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อ

การขยายเชื้อราเมตตาไรเซียม

1. หุงข้าว โดยใช้ข้าว 3 ส่วน + น้ำ 2 ส่วน
2. ตักข้าวสุกประมาณ 3 ทัพพี ใส่ถุงพลาสติกทนร้อน ขนาด 8 X 12 นิ้ว
3. พับปากถุง กระจายข้าวในถุง วางไว้ให้อุ่น (มือสัมผัสได้)
4. ใส่หัวเชื้อเล็กน้อย
5. รัดยางตรงปากถุงให้พอง เขย่าถุงให้หัวเชื้อกระจาย แล้วใช้เข็มแทง 15-20 ครั้ง/ถุง
6. บ่มเชื้อไว้ในที่ร่มมีแสงผ่านถึงเป็นเวลา 7 วัน
โดย ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


จำนวนผู้เข้าชม 4428 คน
©2020 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th