แบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพสูงและได้รับการยอมรับในการควบคุมศัตรูพืชได้แก่ บาซิลลัส ทูรินจิเอ็นซิส และบาซิลลัส ซับทีลิส ซึ่งบาซิลลัส ทูรินจิเอ็นซิส ใช้ป้องกันกำจัดหนอนศัตรูพืชเช่นหนอนกระทู้ต่างๆ หนอนใยผัก หนอนเจาะฝักและลำต้น และด้วงหมัดผัก เป็นต้น ส่วนบาซิลลัส ซับทีลิส ใช้ควบคุมโรครากเน่า-โคนเน่าจากเชื้อราไฟทอปธอร่า โรคกาบใบแห้งและโรคไหม้ในข้าว โรคกุ้งแห้ง (แอนแทรคโนส) ในพริก โรคหน้าดอกเน่าในกะหล่ำดอก โรคลำต้นไหม้ในหน่อไม้ฝรั่ง โรคดอกเน่าใบจุดในลำไย และโรคแคงเกอร์ (ขี้กลาก)ในส้มและมะนาว เป็นต้น

การขยายบาซิลลัส เพื่อเพิ่มปริมาณเชื้อ
1. ใช้มะพร้าวอ่อน จำนวน 1 ผล เจาะเปิดฝาแง้มพอใส่เชื้อลงไปได้ ใส่เชื้อบาซิลลัส จำนวน 1 ช้อนชา ปิดฝาทิ้งไว้ เป็นเวลา 1-2 วัน นำมาผสมน้ำได้ปริมาณ 20 ลิตร
2. ขยายเชื้อบาซิลลัส ด้วยนมกล่อง ใช้นมกล่องพาสเจอร์ไลท์ตามท้องตลาดทั่วไปจำนวน 1กล่อง (250ซี.ซี.) เปิดฝาออกให้เทเชื้อใส่ได้ เติมเชื้อบาซิลลัสจำนวน 1 ช้อนชา หมักทิ้งไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง นำมาผสมน้ำได้ปริมาณ 20 ลิตร ใช้ในการฉีดพ่น

ภาพการขยายเชื้อบาซิลลัส ด้วยมะพร้าวอ่อนและนมกล่อง


ตัวอย่างโรคและแมลงศัตรูพืชที่จุลินทรีย์ปฏิปักษ์สามารถควบคุมได้ตัวอย่างโรคและแมลงศัตรูพืชที่จุลินทรีย์ปฏิปักษ์สามารถควบคุมได้ตัวอย่างโรคและแมลงศัตรูพืชที่จุลินทรีย์ปฏิปักษ์สามารถควบคุมได้
โดย ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


จำนวนผู้เข้าชม 2009 คน
©2020 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th