การขยายเชื้อราปฏิปักษ์จากหัวเชื้อหรือชีวภัณฑ์

หัวเชื้อราในข้าวฟ่างหรือข้าวโพด
ชีวภัณฑ์เชื้อราในผงทัลคั่ม
ชีวภัณฑ์ราในดินร่วน

การขยายเชื้อราจากหัวเชื้อหรือชีวภัณฑ์ ขยายในข้าวเจ้า ขาวเหนียว และข้าวโพดนึ่ง

โดย ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


จำนวนผู้เข้าชม 4429 คน
©2020 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th