การขยายเชื้อราปฏิปักษ์เพื่อการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี
โดย ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์

ขั้นตอนการขยายเชื้อราปฏิปักษ์เพื่อการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี
โดย ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์

วิธีการใช้งานเชื้อราปฏิปักษ์เพื่อการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี
โดย ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์

เชื้อราปฏิปักษ์คืออะไร
โดย ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์


จำนวนผู้เข้าชม 6642 คน
©2020 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th