วิธีการทำ

1.ล้างสปอร์
2.กรองสปอร์
3.สปอร์แขวนลอย

วิธีการใช้

4.เพาะเมล็ดมะเขือเทศในวัสดุปลูกที่มีเชื้อโรค
5.ไม่ฉีดไตรโคเดอร์ (ฝั่งซ้าย) ฉีดไตรโคเดอร์มา (ฝั่งขวา)
6.ฉีดพ่นในกระถาง
7.ฉีดพ่นในแปลง
ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่า (100 กก.)
เชื้อราไตรโคเดอร์มาสด (1 กก.)
รําข้าวละเอียด (4 กก.)
หว่าน 50-100 กรัม/ตารางเมตร
โรยโคนต้น 10-20 กรัม/ต้น
ใส่ในหลุมปลูกพืช
โดย ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


จำนวนผู้เข้าชม 1720 คน
©2020 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th