อุปกรณ์พื้นฐาน

อุปกรณ์ให้อาหาร สำหรับอุปกรณ์ให้อาหารไก่ไข่ผู้เลี้ยงสามารถประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่หาง่ายในท้องถิ่นหลักการที่สำคัญคือพื้นที่การเข้าถึงอาหารต้องเพียงพอต่อจำนวนไก่หากเป็นถังพลาสติกแบบถังแขวน มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 นิ้ว มีเส้นรอบวงประมาณ 50 นิ้ว ไก่ระยะไข่ใช้ 6ใบต่อไก่ 100 ตัว

อุปกรณ์ให้น้ำ

สำหรับอุปกรณ์ให้น้ำไก่ไข่ผู้เลี้ยงสามารถประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่หาง่ายในท้องถิ่นเช่นเดียวกับอุปกรณ์ให้อาหารหลักการพื้นที่การเข้าถึงน้ำต้องเพียงพอต่อจำนวนไก่น้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับไก่ไข่ เฉลี่ยไก่ต้องการน้ำประมาณ 0.5 ลิตรต่อตัวต่อวันและควรมีถังน้ำเพื่อพักน้ำในกรณีที่ใช้น้ำประปา หรือในกรณีน้ำไม่ไหลไก่จะไม่ขาดน้ำ

รังไข่

สำหรับให้ไก่วางไข่ผู้เลี้ยงสามารถประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่หาง่ายในท้องถิ่นหลักการที่สำคัญคือพื้นที่การเข้าถึงต้องเพียงพอต่อจำนวนไก่ โดยห้องไข่ 1 ห้องหรือ 1 รัง รองรับไก่ได้ประมาณ 4 ตัวอุปกรณ์เสริมที่จะช่วยให้ไก่ผ่อนคลายหรือเรียกว่าของเล่นไก่

กะบะทรายใส่ทราย มีไว้สำหรับให้ไก่เข้าไปคลุก ประโยชน์ที่จะได้รับนอกจากช่วยคลายร้อนให้กับไก่แล้ว ยังสามารถที่จะผสมสมุนไพรเพื่อช่วยในการขับไล่ไรที่ติดอยู่กับตัวไก่ได้ด้วย


วงบ่อสำหรับปลูกพืชสมุนไพร เนื่องจากรูปแบบการเลี้ยงไก่แบบปล่อยมีวัตถุประสงค์คือลดใช้ยาปฏิชีวนะ ดังนั้นการปลูกพืชสมุนไพร เช่น ฟ้าทะลายโจร ตะไคร้ เป็นต้น
คอนไก่และของเล่นไก่เพื่อผ่อนคลายความเครียด


โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนณภัส หัตถกรรม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าชม 1545 คน
©2020 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th