การคัดเลือกสายพันธุ์ไก่ไข่ที่เหมาะสมกับการเลี้ยงแบบปล่อย

เนื่องจากรูปแบบการเลี้ยงเป็นแบบปล่อยอิสละ ดังนั้นไก่จึงมีโอกาสที่จะได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมมากกว่าการเลี้ยงในโรงเรือนระบบปิด ดังนั้นการเลือกสายพันธุ์ที่ดีมีความทนต่อสภาพแวดล้อมดีจึงเป็นปัจจัยหลักที่ควรนำมาพิจารณา ไก่พันธุ์ลูกผสมหรือเรียกว่าไก่ไฮบริด (Hybrid Breeds) คือ ไก่ไข่ที่ได้จากการนําไก่ไข่ตั้งแต่ 2 สายพันธุ์ขึ้นไปมาผสมกัน โดยให้ผลผลิตไข่สูง ไข่ดก เปลือกไข่สีน้ำตาล ไข่ฟองโตและไข่ทน ทนต่อสภาพอากาศร้อนได้ดี โดยทั่วไปจะเริ่มให้ไข่เมื่อประมาณ 16-18 สัปดาห์ และไก่หนึ่งตัวหากได้รับอาหารสมบูรณ์จะให้ไข่เฉลี่ย 300 ฟองต่อตัว

ภาพที่ 1 ภาพซ้ายมือเป็นลักษณะของไก่พันธุ์แท้ และภาพขวามือลักษณะของไก่ไฮบริด

ภาพที่ 2 ลักษณะการเจริญเติบโตของไก่ไข่

กรณีซื้อไก่สาววิธีสังเกตลักษณะไก่ที่ให้ไข่ทน และไข่ไม่ทน

ไก่ที่ให้ไข่ทน ก้นมีสีเขียวคล้ำ ตา นูนเด่น ขอบตาบางและขอบสีขาว ตุ้มหูสีตามสายพันธุ์แต่ซีด แข้งซีดแบน ปากซีดแกรมขาว ขนขาดวิ่น สกปรก

ไก่ไข่ไม่ทน ก้นมีสีแดงหรือสีเนื้อ ตา ซึมไม่นูนเด่น ขอบหนาและสีเหลือง ตุ้มหูสีเหลือง แข้งเหลืองกลมเกลี้ยง ปากเหลือง ขนเนียน ใหม่ เป็นเงาสะอาด

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนณภัส หัตถกรรม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าชม 910 คน
©2020 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th