อาหารและการให้อาหาร

อาหารไก่ไข่ ในช่วงให้ไข่ เปอร์เซ็นต์โปรตีน ประมาณ 16-18 % หากเป็นอาหารสำเร็จรูปไก่จะมีความต้องการเฉลี่ยวันละ อาหาร 120-150 กรัมต่อตัว โดยให้ผู้เลี้ยงเน้นหลักการให้ไก่ได้รับสารอาหารให้ครบ 5 หมู่คล้ายกับอาหารของคน โดยประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน แร่ธาตุ และน้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับไก่ไข่ เฉลี่ยไก่ต้องการน้ำประมาณ 0.5 ลิตรต่อตัวต่อวัน

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนณภัส หัตถกรรม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าชม 1547 คน
©2020 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th