การเตรียมแกะเพื่อตัดขน


จับแพะหรือแกะล็อคให้อยู่นิ่ง


ขึ้นคร่อมแพะแกะเพื่อให้ตัวของสัตว์อยู่นิ่ง


ตัดจากส่วนหลังของตัวสัตว์ก่อน


เริ่มตัดจากบนไปล่าง


ตัดไล่จากข้างหลังไปข้างหน้า


การตัดต้องละเอียดอ่อนและระมัดระวังจุดบอบบาง


การตัดขนบริเวณศรีษะต้องระมัดระวังและรอบคอบเป็นพิเศษเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์บาดเจ็บ


การตัดขนส่วนขาจะต้องบังคับให้ตัวสัตว์นอนลงกับพื้น


ตัดขนส่วนท้องของสัตว์ระวังจุดบอบบางของสัตว์


การตัดขนส่วนขาจะต้องบังคับให้ตัวสัตว์นอนลงกับพื้น


ตัดขนในส่วนขาของสัตว์ระวังข้อพับซึ่งเป็นส่วนบอบบางของสัตว์


ตัดขนเสร็จแล้ว


วีดีโอการตัดขนแพะ - แกะ

เส้นทางเว็บไซต์
* การปรับภูมิทัศน์ ปลูกพันธุ์ไม้ และติดป้าย ในการทำศูนย์เรียนรู้
* การอบรม “การผลิตอาหารข้น แร่ธาตุก้อนเพื่อลดต้นทุน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการเลี้ยงแพะ-แกะ”
* การแปรรูปสัตว์น้ำจืด
* เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่า (น้ำตีผลา)
* เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่า (เค้กไข่ใต้หวัน)
* อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเส้นใยจากของเหลือการเกษตร
* การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อวิดีโอคลิปด้วยมือถือเพื่อเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ในการเผยแพร่ศาสตร์พระราชาฯ
* การผลิตเห็ดฟางและเห็ดโคนน้อยด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
* การเพิ่มศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลากัด
* การผลิตผักปลอดภัยโดยวิธีผสมผสาน
* การผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง
* เทคนิคการสร้าง Content และ Fanpage

จำนวนผู้เข้าชม 481 คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

©2021 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th