อาหารเสริมอัดก้อน
(UMMB)

UMMB คือ อะไร
UMMB คือ อาหารเสริมที่เน้นให้ พลังงาน โปรตีน แร่ธาตุ โดยมีแหล่งของพลังงาน คือ กากน้ำตาล และรำ แหล่งของไนโตเจน คือ ปุ๋ยยูเรีย และมีส่วนผสมของวิตามินและแร่ธาตุ บางสูตรอาจมีการผสมวิตามินและแร่ธาตุขึ้นเอง ร่วมกับเกลือ แต่บางสูตรก็ใช้แร่ธาตุรวม (Premaix) หรือเรียกว่าแร่ธาตุสำเร็จรูป ซึ่งก็จะแบ่งตามชนิดของสัตว์ มีขายตามท้องตลาดทั่วไป

ผศ.ดร.ชนณภัส หัตถกรรม รายการ อ.สวรรค์บันดาล อาหารข้นอัดก้อน

ที่มา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สูตรและวิธีการทำ UMMB
ส่วนประกอบ (/100 kg) UMMB
กากน้ำตาล 35.0
รำระเอียด 35.5
ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) 5.0
กำมะถัน 0.5
เกลือ 5.0
ปูนขาว 4.0
ปูนซีเมนต์ 10.0
แร่ธาตุสำหรับโคเนื้อ 5.0
โภชนะใน UMMB
Dry matter 77.26
Ash 20.53
Crude protein 19.08
Crude fiber 3.31
Crude fat 1.57
Calcium 4.36
Phosphorus 1.04
Gross energy (Kcal/100g) 226.92
Urea 7.32

ส่วนผสมของ UMMB
ส่วนผสมมีมากมายหลายสูตร แต่ละสูตรจะคล้ายคลึงกันโดยทั่วไปจะประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
1.แหล่งให้พลังงาน
2.แหล่งของไนโตเจน
3.แหล่งของแร่ธาตุ
4.สารที่ช่วยในการขึ้นรูป

อุปกรณ์และวิธีการทำ
อุปกรณ์
วัตถุดิบและส่วนประกอบตามสูตรขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราจะเตรียม
เครื่องชั่งน้ำหนัก
ถังหรือภาชนะสำหรับกวน
จอบ
แบบสำหรับขึ้นรูป อาจจะเป็นกระถางต้นไม้ ท่อ PVC ตามที่จะหาได้
ถุงพลาสติกสำหรับรองแบบ

วิธีการทำ
1.เตรียมอุปกรณ์และชั่งส่วนผสมตามสูตร
2.ใส่ยูเรียในภาชนะเติมน้ำเล็กน้อย กวนให้
3.ละลายเติมกากน้ำตาล กวนให้เป็นเนื้อเดียวกัน
4.โดยผงแร่ธาตุ กวนให้เข้ากันระวังอย่าให้จับเป็นก้อน


5. ตามด้วยผงปูนซีเมนต์ และปูนขาว กวนให้เข้ากัน
6. โรยรำละเอียด กวนจนเป็นเนื้อเดียวกัน
7. เมื่อส่วนผสมเหนียวดีแล้ว ให้ใช้มือนวดจนไม่เห็นลักษณะสีขาวของรำ
8. รองแม่พิมพ์ด้วยพลาสติก
9. อัดส่วนผสมที่ได้ลงไปในแบบ อัดลงไปให้แน่น
10. แกะออกจากแบบแล้วแกะพลาสติกออก
11. พึ่งลมทิ้งไว้สัก 2-3 วัน

การใช้ประโยชน์และปริมาณการใช้ (UMMB)
สามารถวางใส่ภาชนะที่ตั้งไว้ให้เลียกินตามใจชอบ
ควรใส่ภาชนะที่ให้สัตว์เลียกินทางด้านบน
ใส่ภาชนะแขวนให้เลียกินด้านข้าง

เพื่อควบคุมปริมาณการกินของสัตว์ให้สม่ำเสมอ คือ
ปริมาณที่กินที่แนะนำ โค – กระบือ ขนาดน้ำหนัก (250 กก ขึ้นไป) ควรให้สัตว์เลียกันไม่เกิน 500 กรัม/ตัว/วัน
แพะ – แกะ น้ำหนักตัว 25 – 30 กิโลกรัม ควรให้เลียกิน ไม่เกิน 80 กรัม/ตัว/วัน
ให้สัตว์ได้รับอาหารหยาบอย่างพอเพียง
น้ำสะอาดตลอดเวลา

วิธีการทำอาหารเสริมอัดก้อน (UMMB) โดย ผศ.ดร.ชนณภัส หัตถกรรม


เส้นทางเว็บไซต์
* การปรับภูมิทัศน์ ปลูกพันธุ์ไม้ และติดป้าย ในการทำศูนย์เรียนรู้
* การอบรม “การผลิตอาหารข้น แร่ธาตุก้อนเพื่อลดต้นทุน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการเลี้ยงแพะ-แกะ”
* การแปรรูปสัตว์น้ำจืด
* เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่า (น้ำตีผลา)
* เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่า (เค้กไข่ใต้หวัน)
* อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเส้นใยจากของเหลือการเกษตร
* การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อวิดีโอคลิปด้วยมือถือเพื่อเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ในการเผยแพร่ศาสตร์พระราชาฯ
* การผลิตเห็ดฟางและเห็ดโคนน้อยด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
* การเพิ่มศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลากัด
* การผลิตผักปลอดภัยโดยวิธีผสมผสาน
* การผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง
* เทคนิคการสร้าง Content และ Fanpage

จำนวนผู้เข้าชม 639 คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

©2021 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th