การเจาะเก็บตัวอย่างเลือดในฟาร์มแพะ-แกะ

ทำไมต้องเจาะเลือด?

ฟาร์มแพะผู้เลี้ยงแพะต้องทำการเจาะเก็บเลือดแพะเพื่อตรวจโรค อย่างน้ำปีละ1ครั้ง. สำหรับฟาร์มที่ยังไม่ได้รับมาตราฐานการตรวจโรคในระดับA หรือพบโรคอยู่ก็ตรวจปีละ2ครั้งทุก6เดือน โรคที่เผ้าระวัง
1.แท้งติดต่อ
2.ไข้สมองอักเสบ
3.ม่องคล่อเทียม4โรคท้องเสีนเรื้อรัง

ตำแหน่งที่เจาะ เส้นเสือดูที่คอการจับแพะจะจับในท่ายืนใช้ขา2ข้างกดและยกคอขึ้นเพื่อให้เห็นเส้นเลือดชัด เข็มที่ใช้เจาะ1นิ้วเบอร์17 และเตรียมหลอดเก็บตัวอย่างเลือด เก็บเลือดครั้งละประมาณ 15ซีซี

เข็มเบอร์17เป็นเข็มขนาดใหญ่ สีชมพู เบอร์เข็มใหญ่สุดที่16 เล็กสุดน่าจะ28ไม่แน่ใจนักใช้แต่เบอร์ใหญ่ๆเป็นหลัก ฟาร์มที่ไม่ผ่านมาตราฐานการตรวจโรคระดับA หรือฟาร์มที่ยังไม่มีการเก็บข้อมูลใดๆจะต้องเจาะแพะทุกตัวในฟาร์มเพื่อส่งตรวจ. โรคที่มีตรวจใน4โรคคือแท้งติดต่อสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ใกล้บ้านเพื่อส่งตรวจได้

วิธีการเจาะเลือดแพะ แกะ โดย ผศ.ดร.ชนณภัส หัตถกรรม

ที่มา Blockdit

เส้นทางเว็บไซต์
* การปรับภูมิทัศน์ ปลูกพันธุ์ไม้ และติดป้าย ในการทำศูนย์เรียนรู้
* การอบรม “การผลิตอาหารข้น แร่ธาตุก้อนเพื่อลดต้นทุน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการเลี้ยงแพะ-แกะ”
* การแปรรูปสัตว์น้ำจืด
* เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่า (น้ำตีผลา)
* เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่า (เค้กไข่ใต้หวัน)
* อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเส้นใยจากของเหลือการเกษตร
* การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อวิดีโอคลิปด้วยมือถือเพื่อเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ในการเผยแพร่ศาสตร์พระราชาฯ
* การผลิตเห็ดฟางและเห็ดโคนน้อยด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
* การเพิ่มศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลากัด
* การผลิตผักปลอดภัยโดยวิธีผสมผสาน
* การผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง
* เทคนิคการสร้าง Content และ Fanpage

จำนวนผู้เข้าชม 316 คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

©2021 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th