การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระบบ Aquaponics
โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ จามรี เครือหงษ์

กระบวนการทำงานของ ระบบ Aquaponics
โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ จามรี เครือหงษ์

เทคนิคการเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบAquaponics
โดย ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน และ นายกฤษดา สมัครเขตกิจ

ข้อแนะนำเกี่ยวกับระบบ Aquaponics
โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ จามรี เครือหงษ์

จำนวนผู้เข้าชม 678 คน
©2020 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th