เชื้อเห็ดโคนน้อย 5 ก้อน ละ 15 บาท 75 บาท
ฟางข้าว 1 ก้อน ละ 26 บาท 26 บาท
กากน้ำตาล ½ ลิตร 10 บาท
ปูนขาว ½ ถุง 5 บาท
ปุ๋ยยูเรีย ½ กิโลกรัม 10 บาท
ปุ๋ยแคลเซียมไนเตรท ½ กิโลกรัม 40 บาท
รำละเอียด 1 กิโลกรัม 50 บาท
แป้งข้าวเหนียว 400 กรัม 20 บาท
ถุงร้อน ถุงหิ้ว 1 ห่อ 40 บาท
ยางรัด 1 ห่อ 40 บาท
ตะกร้าเพาะเห็ด 10 ตะกร้า ละ 25 บาท 250 บาท
รวม 566 บาท
ผลผลิตที่ได้ประมาณ 10 กิโลกรัม ละ 120 บาท 1,200 บาท
ได้กำไร 634 บาท
เส้นทางเว็บไซต์
* การปรับภูมิทัศน์ ปลูกพันธุ์ไม้ และติดป้าย ในการทำศูนย์เรียนรู้
* การอบรม “การผลิตอาหารข้น แร่ธาตุก้อนเพื่อลดต้นทุน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการเลี้ยงแพะ-แกะ”
* การแปรรูปสัตว์น้ำจืด
* เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่า (น้ำตีผลา)
* เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่า (เค้กไข่ใต้หวัน)
* อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเส้นใยจากของเหลือการเกษตร
* การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อวิดีโอคลิปด้วยมือถือเพื่อเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ในการเผยแพร่ศาสตร์พระราชาฯ
* การผลิตเห็ดฟางและเห็ดโคนน้อยด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
* การเพิ่มศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลากัด
* การผลิตผักปลอดภัยโดยวิธีผสมผสาน
* การผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง
* เทคนิคการสร้าง Content และ Fanpage

จำนวนผู้เข้าชม 205 คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

©2021 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th