วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยโดยใช้ฟางข้าว
1. วัสดุเพาะ ฟางข้าว


2. ผ้าพลาสติกรองแปลงเพาะ


3. โครง (ไม้ไผ่ผ่าซีก กว้าง 1 นิ้ว ยาว 2.0-2.5 เมตร)


4. พลาสติกสำหรับคลุมกองเห็ด


5. ผ้าสแลน


6. ไม้ยูคาลิปตัส


7. บัวรดน้ำ


8. น้ำสะอาด


9. วัสดุป้องกันโรคและแมลง
-ปูนขาว


-เกลือแกง


10. ฟางสำหรับคลุมกองเห็ด


11. วัสดุหมักฟาง
- หัวเชื้อ EM


- ปุ๋ยยูเรีย


- ปุ๋ยสูตร


- กากน้ำตาล


- ปูนขาว


- ฮอร์โมนไข่


12. หัวเชื้อเห็ดฟาง


13. อาหารเสริม


- แป้งข้าวเหนียว


- รำละเอียด


- มูลวัวตากแห้ง

เส้นทางเว็บไซต์
* การปรับภูมิทัศน์ ปลูกพันธุ์ไม้ และติดป้าย ในการทำศูนย์เรียนรู้
* การอบรม “การผลิตอาหารข้น แร่ธาตุก้อนเพื่อลดต้นทุน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการเลี้ยงแพะ-แกะ”
* การแปรรูปสัตว์น้ำจืด
* เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่า (น้ำตีผลา)
* เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่า (เค้กไข่ใต้หวัน)
* อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเส้นใยจากของเหลือการเกษตร
* การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อวิดีโอคลิปด้วยมือถือเพื่อเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ในการเผยแพร่ศาสตร์พระราชาฯ
* การผลิตเห็ดฟางและเห็ดโคนน้อยด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
* การเพิ่มศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลากัด
* การผลิตผักปลอดภัยโดยวิธีผสมผสาน
* การผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง
* เทคนิคการสร้าง Content และ Fanpage

จำนวนผู้เข้าชม 131 คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

©2021 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th