การขูดเส้นใยด้วยมือ
วิธีการนี้เป็นวิธีการแบบดั้งเดิม และเก่าแก่ที่สุด โดยการใช้เศษกระเบื้อง หรือของแข็งที่มีลักษณะเป็นแผ่นขูด ลงบนใบสับปะรดเพื่อแยกเอาส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อออกไป ให้เหลือเฉพาะเส้นใย เส้นใยที่ได้จากกระบวนการนี้เป็นเส้นใย ยาว และค่อนข้างหยาบ แต่เป็นการได้มาของเส้นใยโดยไม่ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องจักรอื่นๆ โดย ประเทศที่มีการ ส่งเสริมการผลิตเส้นใยใบสับปะรดอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด โดยสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี คือ ผ้าบารอง ของประเทศฟิลิปปินส์
การแยกเส้นใยจากใบสับปะรดด้วยวิธีการขูดทั้งด้วยมือจะต้อง เลือกใบที่มีอายุ ความยาวเหมาะสม และมีความสมบูรณ์ ผลผลิตเส้นใยที่ได้ค่อนข้างต่ำเพียงประมาณไม่เกิน 1.25 % โดยน้ำใบสดเท่านั้น


เส้นทางเว็บไซต์
* การปรับภูมิทัศน์ ปลูกพันธุ์ไม้ และติดป้าย ในการทำศูนย์เรียนรู้
* การอบรม “การผลิตอาหารข้น แร่ธาตุก้อนเพื่อลดต้นทุน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการเลี้ยงแพะ-แกะ”
* การแปรรูปสัตว์น้ำจืด
* เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่า (น้ำตีผลา)
* เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่า (เค้กไข่ใต้หวัน)
* อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเส้นใยจากของเหลือการเกษตร
* การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อวิดีโอคลิปด้วยมือถือเพื่อเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ในการเผยแพร่ศาสตร์พระราชาฯ
* การผลิตเห็ดฟางและเห็ดโคนน้อยด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
* การเพิ่มศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลากัด
* การผลิตผักปลอดภัยโดยวิธีผสมผสาน
* การผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง
* เทคนิคการสร้าง Content และ Fanpage

จำนวนผู้เข้าชม 226 คน
©2021 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th