หมู่บ้านแหวนเมืองน่าน

เกษตรกรรม ทำนา (ข้าวเหนียว ข้าวจ้าว) ทำไร่ (ข้าวโพด) พืชผักสวนครัว (ผักกาด ผักคะน้า ผักชี ผักขึ้นฉ่าย ผักบุ้ง ต้นหอม ตังโอ๋ กะหล่ำปลี ป๋วยเล้ง มะเขือ พริก มันแกว) ทำสวน (ยางพารา ส้ม มะม่วง ลิ้นจี่ ลำใย มะไฟจีน มะเฟือง เงาะ ขนุน มะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวไฟ แอปเปิ้ลเมือง ชมพู่มะเหมี่ยว)หัตถกรรมพื้นบ้าน แกะสลักพระพุทธรูปไม้ เรือแข่ง ตัดตุงประดับ เครื่องเซ่นไหว้ จักสาน (ถักตอกเพื่อประกอบเป็นหมวก เสื้อไหมพรม ถุงเท้า ถุงมือ หมวก เย็บผ้าพื้นเมือง) บริการทางท่องเที่ยว มัคคุเทศก์นำเที่ยว มัคคุเทศก์อาสาร้านอาหาร เกสเฮ้าส์ อพาร์ตเม้นทร์ โรงแรม รถรางนำเที่ยว รถสามล้อ สินค้าที่ระลึก จักรยานเช่า รถจักรยานยนต์เช่า ถนนคนเดิน กาดหมั้วคัวฮอม ตลาดชุมชน ตลาดเทศบาล คุ้มเจ้าราชบุตร คุ้มเจ้าเมฆวดี ห้องสมุดประชาชน ไปรษณีย์ ธนาคารอื่น ๆ รับราชการ รับจ้างทั่วไป ค้าขาย