ติดต่อ ชุมชนบ้านบ่อสวก


 • ตำบล บ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
 • ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โทร.08-1028-9051
 • ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว โทร. 09-3180-5554

ติดต่อ ชุมชนบ้านนาซาว


 • ตำบล นาซาว อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

ติดต่อ ชุมชนบ้านดอนมูลพัฒนา


 • ตำบล ดู่ไต่ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

ติดต่อ ชุมชนบ้านหนองเต่า


 • ตำบล ม่วงติด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000

ติดต่อ ชุมชนบ้านมหาโพธิ์


 • ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
 • 081 023 4452

ติดต่อ ชุมชนบ้านศรีสง่าบารมีพระเจ้า


 • ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

ติดต่อ ชุมชนบ้านหัวแหวนเมืองน่าน


 • ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

ติดต่อ ชุมชนบ้านห้วยพ่าน


 • ตำบล เปือ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
 • 09-3879-9817-2