การเดินทางแผนที่จังหวัดน่าน

การเดินทางไปในแต่ละหมู่บ้าน

1.บ้านบ่อสวก

ชุมชนตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน

เส้นทาง

2.บ้านนาซาว

ชุมชนตำบลนาซาว

เส้นทาง

3.บ้านดอนมูลพัฒนา

ชุมชนตำบลดู่ใต้

เส้นทาง

4.บ้านหน่องเต่า

ชุมชนตำบลม่วงตึ๊ด

เส้นทาง

5.บ้านมหาโพธิ์

ชุมชนเทศบาลเมืองน่าน เขตเหนือ

เส้นทาง

6.บ้านศรีสง่าบารมีพระเจ้าทองทิพ

ชุมชนเทศบาลเมืองน่าน เขตกลาง กลุ่มศรีสง่าบารมีพระเจ้าทองทิพย์

เส้นทาง

7.บ้านหัวแหวนเมืองน่าน

ชุมชนเทศบาลเมืองน่านเขตใต้ กลุ่มหัวแหวนเมืองเก่าน่าน

เส้นทาง

8.บ้านห้วยพ่าน

เยี่ยมชม นาขั้นบันได โรงเรียนดิน เยี่ยมชมธรรมชาติ

เส้นทาง

Free HTML5 Template

แหล่งท่องเที่ยว

จังหวัดน่านอาจไม่มีชื่อเสียงเป็นอันดันต้น ๆ ของสถานที่ท่องเที่ยว แต่ความจริงแล้ว ที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวให้ผู้สนใจได้ท่องเที่ยวมากมายไม่รู้จบ ทั้งสถานที่ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี แหล่งอารยธรรมโบราณ โดยที่เพิ่งค้นพบในเขตอำเภอเมืองน่าน ส่วนโบราณสถานโดยเฉพาะวัดเก่าแก่มีให้เห็นแทบทุกอำเภอ ได้แก่ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดด้าน วัดภูมินทร์ หอคำ วัดหนองบัว วัดบุญยืน ซึ่งล้วนแต่มีอายุนับร้อย ๆ ปี มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามทั้งสิ้นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติก็มีความหลากหลาย เช่น เส้นทางชมธรรมชาติหมู่บ้านมณีพฤกษ์ ในอำเภอทุ่งช้าง อุทยานแห่งชาติหลายแห่ง และเสาดินที่อำเภอนาน้อย บ่อเกลือโบราณในอำเภอบ่อเกลือ หรือการล่องแก่งน้ำว้าที่มีทัศนียภาพสวยงามตลอดเส้นทาง เป็นต้นสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดน่าน สามารถท่องเที่ยวได้ทั่วทุกอำเภอ ด้วยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังมีงานบุญประเพณีที่สำคัญ เช่น งานแข่งเรือ งานไหว้พระธาตุ ส่วนผู้ที่ชื่นชอบศิลปะการแสดงก็สามารถชมการแสดงนาฏศิลป์ที่งดงาม รวมทั้งดนตรีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น ดนตรีวงปี่จุ้ม จ๊อยซอ ฟ้อนแง้น เป็นต้น