หมู่บ้านหนองเเต่า

บ้านหนองเต่า ตำบล ม่วงตึ๊ด อำเภอ ภูเพียง จังหวัด น่าน เขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ม่วงตึ๊ด ในเขตพื้นที่พิเศษ เมืองเก่าน่านอาชีพของประชากรส่วนใหญ่ เกษตรกรรม ทำนา ข้าวเหนียว ข้าวจ้าว ทำไร่ (ข้าวโพด ถั่วเหลือง) ทำสวน (ยางพารา ผักสวนครัว) (กะหล่ำ คะน้า ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตา ผักชี มะเขือ บวบเหลี่ยม พริก ตำลึง มะเขือเทศ) ไม้ดอกไม้ประดับ (ดอกเบญจมาศ แอสเตอร์ กระเจียว ดาวเรือง)หัตถกรรมพื้นบ้าน ผ้าด้นมือ จักสาน (หมวก ตะกร้า ตะกร้าซาวข้าว กระด้ง หวด สุ่ม อุปกรณ์จับปลา (ไซ ข้อง แห ยอ สวิง สอด) บริการทางท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ รถนำเที่ยว โฮมสเตย์ ศูนย์บริการการท่องเที่ยว ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ร้านอาหาร