กิจกรรมการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community – Based Tourism – CBT) ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว ซึ่งจะเน้นเป็นการท่องเที่ยวที่จัดภายในชุมชน เพื่อให้คนที่มาเที่ยวเห็นถึงจุดมุ่งหมายในการฟื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อม

Free HTML5 Bootstrap Template

บ้านห้วยพ่าน

เสน่ห์ของบ้านห้วยพ่านคือความสวยงามของธรรมชาติวัฒนธรรมชนเผ่าลัวะการแสดงและการละเล่นที่หาดูได้ยากเป็นชุมชนชาวเผ่ามีว่ามีไม่ถึง 50 หลังคาเรือนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาขั้นบันได

Free HTML5 Bootstrap Template

บ้านหัวแหวนเมืองน่าน

พื้นที่ราบลุ่มติดกับแม่น้ำน่าน เรียกว่า ห้วยไคร้ ประกอบไปด้วย ชุมชนภูมินทร์ – ท่าลี่, ช้างค้ำ, พญาภู, ไผ่เหลือง และชุมชนอื่น ๆ ที่ล้อมรอบบริเวณหอคำ (ปัจจุบัน คือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน) ที่ประทับของเจ้าเมืองน่านในอดีต

Free HTML5 Bootstrap Template

บ้านมหาโพธิ์

ตั้งอยู่ในที่ลาบลุ่ม ลำน้ำน่าน ลักษณะพื้นที่ เป็นที่ราบอยู่ในเขตเหนือของเขตเทศบาลเมืองน่าน ประชากรมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตามแบบวิถีชีวิตแบบชาวน่านดั้งเดิมประชากรในชุมชน เป็นกลุ่มอพยพมาจากทางเหนือ เชื่อกันว่า อพยพมาจากเมืองหงสามีอายุในสมัยกรุงสุโขทัยตอนต้น ประชากรส่วนมากมีความเชื่อตามความเชื่อในด้านพระพุทธศาสนาและพราหมณ์ นอกจากนี้ยังมีความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์และผี

Free HTML5 Bootstrap Template

บ้านบ่อสวก

การทางท่องเที่ยว เยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนกลุ่มทอผ้า กลุ่มแปรรูปน้ำอ้อย ขนมปาด กลุ่มจักสาน หมูหลุม เห็ดนางฟ้า เกษตรอินทรีย์ ศูนย์สาธิตการตลาด แหล่งท่องเที่ยว (ชมเตาเผาโบราณ

Free HTML5 Bootstrap Template

บ้านนาซาว

เยี่ยมชมหัตถกรรมพื้นบ้าน จักสาน (ไหข้าว บุง ซ้าหวดกระด้ง เหิง กระบุง ตระกร้าเก็บผัก สุ่มไก่ กระติ๊บข้าว หมวก อุปกรณ์จับปลา ไซ แห จำ ยอ สวิง ข้อง ตุ้ม ) ทอผ้า (ลายน้ำไหล ลายม่าน ลายปล่อง ลายยกมุก ผ้าขาวม้า ถุงย่าม ตุง)

Free HTML5 Bootstrap Template

บ้านศรีสง่าบารมี

งานประเพณีสำคัญที่น่าสนใจงานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระธาตุวัดสวนตาล สรงน้ำพระธาตุวัดดอนแก้ว สรงน้ำพระธาตุวัดกู่คำ แข่งเรือยาว ทานสลากภัต เทศมหาชาติยี่เป็ง ลอยกระทง บายศรีสู่ขวัญ สืบชะตา ส่งเคราะห์บ้าน/คน เลี้ยงผีปู่ย่า ผีปู่วัด บวชนาค ตีกลองปูจา

Free HTML5 Bootstrap Template

บ้านดอนมูล

ประเพณี งานเลี้ยงปู่เจ้าบ้าน งานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ส่งเคราะห์แม่น้ำ ประเพณียี่เป็ง พิธีบายศรี(สู่ขวัญ)หัตถกรรม จักสาน กระติ๊บข้าว ไหข้าว ไป่ตอก การทำบายศรีสู่ขวัญ เทียนหอมสมุนไพรอาหารพื้นเมือง แกงแค แกงฮังเล น้ำพริกอ่อง น้ำใบเตย น้ำขิง น้ำมะตูม น้ำตะไคร้ น้ำกระเจี๊ยบ

Free HTML5 Bootstrap Template

บ้านหนองเต่า

งานประเพณีสำคัญที่น่าสนใจ (งานประเพณีหกเป็ง ปี๋ใหม่เมือง ตานก๋วยสลากภัต ยี่เป็งตั้งธรรม สืบชะตา บายศรีสู่ขวัญ ส่งเคราะห์หมู่บ้าน ตักบาตรเทโวโรหณะงานหัตถกรรมที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น (ผ้าทอมือ (ลายแมงมุมอ้อมยุ้มตีนหมี ลายแว่นแก้ว ลายสี่กษัตริย์ เครือวัลย์ )