แมลงศัตรูเห็ดที่สำคัญ

*ตัวเต็มวัยมาวางไข่ ตัวหนอนกัดกินเส้นใยเห็ด
*เป็นตัวการสำคัญในการแพร่กระจายเชื้อสาเหตุโรคของเห็ด

แมลงหวี่ปีกดำ
แมลงวันหลังโก่ง
ตัวหนอนแมลงหวี่
ไรไข่ปลา
ไรขาวใหญ่
เส้นใยเห็ดถูกทำลาย
ไรดีด
ไรลูกโป่ง

โรคของเห็ดที่สำคัญ

ราเขียวและราดำบนก้อนเชื้อเห็ด
ราส้ม
ราเมือก
โรคเน่าบนดอกเห็ดนางรมฮังการี

การป้องกันกำจัด

1.ควรสร้างโรงเรือนขนาดเล็กหลายๆ โรงเพื่อสลับกันพักโรงเรือน
2.เลือกซื้อหัวเชื้อและก้อนเชื้อจากแหล่งที่ปราศจากแมลงและไรศัตรู
3.ล้างทำความสะอาดโรงเรือนด้วยน้ำยาคลอรีน (ไฮเตอร์) และเปิดโรงเรือนให้แห้งเป็นเวลา 15 วัน
4.การโรยปูนขาวและเกลือแกงในสัดส่วน 1 : 1 ที่พื้นทรายหรือพื้นดินทั้งในโรงเรือน และบริเวณรอบ ๆ

การนึ่งฆ่าเชื้อโรงเรือนเพาะเห็ดฟาง
การนึ่งฆ่าเชื้อก้อนขี้เลื่อยเห็ดนางฟ้า
การนึ่งฆ่าเชื้อโรงเรือนเพาะเห็ดฟาง
การนึ่งฆ่าเชื้อก้อนขี้เลื่อยเห็ดนางฟ้า

ตีปั่นก้อนเห็ดเก่านำไปอัดก้อนและนึ่งฆ่าเชื้อเพื่อใช้เพาะเห็ดนางรมฮังการี่

ที่มา : อานนท์ แสนน่าน (2562)

ชีวภาพและสมุนไพรควบคุมแมลงศัตรู

ชีวภาพและสมุนไพรควบคุมไรศัตรู

ชีวภาพและสมุนไพรควบคุมเชื้อโรคเห็ด

โดย ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าชม 5282 คน
©2020 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th