การเตรียมอาหาร PDA

หั่นมันฝรั่ง
ต้มมันฝรั่ง
กรองน้ำสกัดมันฝรั่ง
เติมน้ำตาลและวุ้น

การแยกเชื้อเห็ดจากเนื้อเยื่อดอกเห็ด

เขี่ยเนื้อเยื่อด้วยเข็มเขี่ย
วางเนื้อเยื่อลงบนอาหาร PDA

การขยายเชื้อเห็ดลงในขวดเมล็ดข้าวฟ่าง

เขี่ยเชื้อเห็ดในขวดอาหาร PDA
วางเชื้อเห็ดลงในขวดเมล็ดข้าวฟ่างปลอดเชื้อ

โดย ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าชม 5277 คน
©2020 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th